Karbon Emisyonu

Dünya İçin Birlikte Hareket Ediyoruz

Trelco Solar Birleşmiş Milletler’e akredite olmuş olan Karbon Emisyonu (Sera Gazı) düşürme ve kontrol derneği tarafından tanınmıştır.

TEMİZ KALKINMA ve EMİSYON TİCARETİ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve Kyoto Protokolü 1997 yılında imzaya açılıp 2005 yılında yürürlüğe girdi. UNFCCC sera gazı emisyonu azaltmaya yönelik strateji ve eylem planı doğrultusunda Kyoto Protokolü bazı mekanizmalar ile sera gazı emisyonunu azaltmak için harekete geçti. Bu iki mekanizma “TEMİZ KALKINMA ve EMİSYON TİCARETİ” mekanizmasıdır.

Sera gazı emisyonundaki artış ekonomiyi olumsuz etkilemekte ve iklim değişikliğinin maliyeti hızla artmaktadır.

Karbon Ticareti emisyon izinlerinin alınıp satıldığı bir piyasa olup; belirli ülkelerin kendi aralarında emisyon izinlerinin alınıp satılmasını sağlar. Her gelişmiş ülke kendine tahsis edilen emisyon kotasını aşar ise daha az emisyon yapan ülkelerden kota satın alabiliyor. Yani üretimin çok olduğu bir ülke salınımı fazla azatlımı az olduğu için üretimin az olduğu bir ülkeden emisyon talep edebiliyor.

Karbon Ticareti diye anılan bu işlemin hacmi 2005 ‘ten bu yana 126 Milyar Dolar olmuştur.

Türkiye’de 25 Nisan 2012 – 28274 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sera Gazı Emisyonlarının takibi yönetmeliğine göre belli başlı işletmelerin 2015 yılı itibari ile sera gazı emisyonlarının izlenmesi, 2017 yılında ise ticareti serbest hale gelmiştir.

2017 yılında yasalaşan karbon belgesi çıkarma ve satışını gerçekleştirmek için dünyanın belli başlı Karbon Ticareti yapan kuruluşlarından yetki almış olan bizler sizlerin doğayı koruyan ve Karbon azatlımı yapan Temiz Enerji projelerinizi bu fonda değerlendirebiliriz.

Mevcut Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinize artı değer katmak ve bizimle çalışmak için irtibat kurunuz…

TEMİZ KALKINMADA GÜÇLÜ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Mevcut Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinize artı değer katmak ve bizimle çalışmak için irtibat kurunuz…