Güneş Enerjisi Nedir?

Fosil yakıtların aksine hiçbir zararlı gaz salınımına neden olmadan güneş ışığı kullanılarak üretilen bir enerji kaynağıdır güneş enerjisi.

Güneşte bulunan hidrojen gazının çekirdeklerinin ergimesi sırasında ortaya çıkan büyük gücün bir kısmı dünyamıza ışıma olarak ulaşmaktadır. Bu ışıma güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan paneller aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülmekte ve bu sayede güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapılmaktadır.

Güneş Enerjisinin Tarihsel Gelişimi

İnsanların güneş enerjisinden faydalanma çabaları çok öncelere dayanmaktadır. Öyle ki M.Ö 400 tarihli bazı kaynaklarda insanların güneş ışığı ve ısısından daha fazla faydalanabilmek maksadıyla evlerinin güney cephesine daha fazla pencere koydukları belirtilmiştir. Yine M.Ö 250 yılına dayanan bir kaynakta Arşimet’in düşman gemilerini güneş ışığını odaklayarak yakmaya yarayan bir düzenek yaptığı kayda geçmiş. 1600’lü yıllarda Galile’nin merceği bulmasıyla hız kazanan gelişmelere 1725 yılında Belidor tarafından güneş enerjisiyle çalışan su pompası eklenmiştir. Günümüz modern kullanım anlayışından oldukça uzak görünse de güneşin insan hayatında enerji kaynağı olarak kullanılması oldukça eskiye dayanmaktadır. Günümüzde artan dünya nüfusu ve fosil yakıtların hızla tükeniyor olması bugün yeniden güneş enerjisinin önemi ortaya koymuştur.

Ülkemizde de önceleri kurutma, ısıtma, havalandırma gibi temel ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan güneş enerjisiyle ilgili modern çalışmalar ise 1960’lı yılların başlarına denk gelmektedir.

Nasıl Elektrik Üretilir?

Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi sürecinde yer alan sisteme solar panel sistemi ya da güneş paneli sistemi denir. Güneş enerjisinin temeli, güneşten dünyaya gelen fotonların güneş panelleri sayesinde toplanması ile, fotonların taşıdığı enerjinin elektrik ve ısı enerjisine çevrilmesine dayanır. Fotonların güneş piline çarpması ile, elektronlar panel yüzeyine çekilir. Bu şekil, güneş panelinin üst ve alt katmanları arasında voltaj oluşmasını sağlar. Panelin üstü ve alt kısmı boyunca oluşan elektrik devresi, elektrik teçhizatına güç akışını sağlar. Bir binaya veya eve güç sağlamak için, enerji ihtiyacına göre belirlenen oranda güneş paneli gereklidir.

Temiz Enerji

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi doğaya ve insan sağlığına zararlı hiçbir etken içermez. Karbon monoksit, kükürt, zehirli gaz ve benzeri salınımlar olmadığı gibi radyasyon da içermez.