Güneş Enerjisi İle Isıtma

Güneş Enerjisi İle Isıtma

Yaşamın her alanında enerjiye olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Devletler ve özel teşebbüsler bu ihtiyacı gidermek için sürekli yeni projeler üretiyor. Bu projelerden özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı çözümler son yıllarda önemini giderek artırıyor. Güneş enerjisi de bu yenilenebilir enerji kaynakları arasında en ön sırada gelen çözüm alternatiflerinden biri. Yatırım maliyet ve kullanım kolaylığı gibi avantajları güneş enerjisi sistemlerini rakiplerine göre bir adım öne çıkarıyor.

Yaşamın birçok alanında hayatımıza dâhil olan bu enerji türü ev ve iş yeri gibi mekânların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının giderilmesinde de karşımıza çıkıyor. Güneş enerjili pasif sistemler ve güneş enerjili aktif sistemler olmak üzere iki türe ayrılan yöntem ile hem ısıtma hem de soğutma sağlanabiliyor.

Güneş Enerjili Aktif Sistemler

Bina ısıtmasında güneş enerjisinden faydalanmanın yolu ikiye ayrılıyor. Bunlar güneş enerjili aktif sistemler ve güneş enerjili pasif sistemlerdir. Her ikisi de kaynak itibariyle güneş enerjisine dayansa da bu iti tür arasında belirgin farklar vardır. En önemli fark ise aktif sistemlerin mekanik bir düzenekten yararlanıyor olmasıdır.

Mekânın ısıtılması için mekanik parçaların kullanıldığı, bu parçalar sayesinde güneş enerjisinin toplandığı ve iletildiği bir sistem olan güneş enerjili aktif sistemlerde güneş ısısı önce ısı depolama sistemine oradan da ısıtılacak ortama aktarılır. Bu süreçte çalışma akışkanı olarak su veya hava kullanılır. Isının mekâna dağılması için çalışma akışkanı olarak belirlenen su veya hava pompa veya fan aracılığıyla ortama dağıtılır.

Güneş Enerjili Pasif Sistemler

Güneş enerjili aktif sistemin aksine herhangi bir mekanik parçaya ihtiyaç duymayan bir yöntemdir güneş enerjili pasif sistemler. Sistemin çalışması için ihtiyaç olan tek şey binanın güney cephesinin yeterince büyük ve geçirgen bir yüzeye sahip olmasıdır. Kendi içinde de ikiye ayrılan güneş enerjili pasif sistemler, doğrudan kazançlı pasif sistemler ve dolaylı kazançlı pasif sistemler olarak adlandırılmaktadır.

Tasarruflu ve Temiz Enerji

Güneş enerjisinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının tükeniyor olması ve pahalı olmasının yanı sıra çevreye de verdiği zarar tartışmasız bir gerçektir. Rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir diğer kaynaklar ise hem yatırım maliyeti hem de kullanımı açısından bireysel kullanıcılar için doğru çözüm olarak görünmüyor. Tüm bunların tersine, tasarruflu ve temiz bir yöntem olan güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri özellikle iklimin ve güneşli gün sayısının uygun olduğu bölgelerde yoğun olarak tercih edilmektedir. Teknolojinin de ilerlemesiyle yakın gelecekte bu sistemleri daha sık göreceğiz.